چکیده مقالات پذیرفته شده در سومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران به این شرح است

نتیجه داوری عنوان کد
آلودگی نوری
قبول نقش میزان شدت روشنایی در بزرگراههای شهری  برای قابلیت دید مناسب در بهبود  قوانین و مقررات ترافیکی مطالعه موردی در شهر تهران 26-21-020716
قبول تاثیر مخرب  نورپردازی غیر اصولی واثرات نامطلوب آن در گیاهان ومحیط زیست 38-37-040716
قبول آلودگی نوری در معماری و معماری داخلی  83-93-050716
قبول آلودگی نوری و پیامدهای آن بر موجودات زنده 97-106-090716
قبول آلودگی نوری و راهکارهایی برای کنترل بازگشت تاریکی به آسمان شب 109-128-110716
قبول بررسی تأثیرات زندگی شبانه بر آلودگی نوری و ارائه راهکارهای آن ،نمونه موردی شهر تهران 121-130-110716
تجهیزات و نوآوری
قبول نورپردازی شهری و علایم راهنمایی و رانندگی به کمک تکنولوژی فیبر نوری. 43-105-090716
قبول طراحی تجهیزات نوری تعاملی برای گیاهان در فضای مدارس پیش دبستانی 57-64-050716
قبول  بررسی تاثیر نوآوری در تجهیزات نورپردازی بر تکنیک های نورپردازی 59-56-050716
قبول چراغ های دکوراتیو LED دو منظوره با بررسی اثر حرارتی LED در طراحی آن 79-85-050716
قبول برسی و شبیه¬سازی انتقال نور روز به داخل ساختمان توسط لوله¬های نوری 93-100-060716
قبول استفاده از تجهیزات روشنایی LED  در نورپردازی 97-111-090716
قبول به شرط تکمیل طراحی و ساخت المانهای نورپردازی با رویکرد الهام از الگوهای بومی 99-109-090716
قبول کاربرد فن آوری های نوین نورپردازی به منظور افزایش زمان حضور شهروندان در فضاهای شهری بافت تاریخی، نمونه موردی میدان امام خمینی همدان 104-116-100716
قبول معیارهای انطباق سیستم های انتقال نور روز با الگوی ساختمان های متداول میان مرتبه تهران 107-121-100716
قبول تکنولوژی بهبود بهره¬وری روشنایی نور روز در بافتهای متراکم  107-124-100716
قبول پردازنده نور قابل برنامه ریزی 109-132-110716
قبول سیستم الکترونیکی تحلیل دمای رنگ 109-133-110716
قبول سیستم روشنایی هوشمند خورشیدی به همراه مدار کنترل کننده ماژول LED 109-135-110716
قبول استاندارد سازی نور محیط بکمک دستگاه استاندارد ساز نور 110-123-100716
صرفه جویی در مصرف انرژی
قبول تاثیر دمای رنگ نور بر ادراک حس امنیت اجتماعی و حدقابل قبول نور در روشنایی معابر 8-4-130616
قبول طراحی درایور LED بر مبنای منطق فازی جهت هوشمند سازی روشنایی و بهینه سازی مصرف 12-9-210616
قبول لزوم بازنگری در جداول استاندارد تعیین درصد روشنایی اضطراری متداول با توجه به افزایش استفاده از چراغ های با فناوری ال ای دی 18-15-290616
قبول تاثیر هندسه و سطح نورگیر پنجره های اتاقهای زمستان نشین بر  عمق نفوذ نورروز در نمونه هایی از خانه های سنتی کاشان ، تبریز و یزد 27-22-020716
قبول بهینه‌سازی پارامترهای طراحی گلخانه به‌منظور کمینه‌سازی هم‌زمان مصرف انرژی روشنایی و حرارتی مقایسه روش‌های بهینه‌سازی کلاسیک با روش‌های بهینه‌سازی مبتنی بر هوش مصنوعی 29-57-050716
قبول تاثیر نور بر طیور به عنوان یکی از پارامترهای محیطی به منظور افزایش بهره وری 35-27-030716
قبول به شرط تکمیل طراحی روشنایی بهینه در مدارس با رویکرد کارایی بهتر و سلامت روان دانش آموزان 51-47-040716
قبول کاربرد الگوریتم ژنتیک اصلاح شده  در بهینه‌سازی نور روز و بهره‌وری در مصرف انرژی 75-96-060716
قبول بهینه سازی مصرف انرژی در بخش روشنایی بزرگترین مجموعه پارک آبی در خاورمیانه 76-84-050716
قبول بهبود کارایی سیستم روشنایی فضاهای اداری با رویکرد کاهش مصرف 84-92-050716
قبول شبیه‌سازی طراحی روشنایی و بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از لامپ‌های ال‌ای‌دی 86-97-060716
طراحی با نور روز
قبول بررسی میزان دریافت نور طبیعی و انرژی گرمایی خورشید همگام با تغییر ابعاد بازشو با استفاده از مدل سازی در شهر بندر عباس 9-5-150616
قبول مطالعه تطبیقی نور و نورگیری در خانه ایرانی  مطالعه موردی خانه قدکی و خانه ای معاصر در تبریز 10-6-180616
قبول بررسی عملکرد قفسه نور جهت استفاده از نور روز در فضاهای اداری شهر تهران 36-28-030716
قبول نور روز، نورپردازی طبیعی  45-38-040716
قبول بررسی تاثیر نورپردازی در تشویق کودکان به مطالعه با بهره مندی از اصول طراحی ترغیبی 47-39-040716
قبول فرهنگ و طراحی مشارکتی رویکردی برای طراحی المان نوری شهری 48-40-040716
قبول به شرط تکمیل طراحی سیستم روشنایی تونل با استفاده ازفیبرهای نوری 51-43-040716
قبول به شرط تکمیل استفاده از سیستم روشنایی خورشیدی هیبریدی برای ساختمان های ادری تجاری 51-49-050716
قبول بررسی کارایی لوله های نوری در طبقات مختلف ساختمان های با پلان عمیق 53-44-040716
قبول بررسی افزایش کیفیت نور روز فضای داخلی با استفاده از پنجره ترکیبی در ساختمان های آموزشی 53-42-040716
قبول ترادیسی نور روز در معماری ایرانی 78-83-050716
قبول طراحی و بکارگیری ابزار کمکی جهت ارزیابی نور روز به منظور خلق فضای شهری یا معماری پایدارتر و سالم تر 92-99-060716
قبول الگوی نورپردازی طبیعی در گنبدخانه‌های مساجد تاریخی اصفهان 94-101-070716
قبول طراحی نما با تاثیر پذیری از نور روز و بازی با سایه 106-119-100716
قبول بررسی تاثیرات اندازه، ارتفاع و تعداد پنجره و افزودن واسطه های نوری و سایبان بر میزان فاکتور نور روز در فضای آموزشی 108-120-100716
طرح جامع نورپردازی شهری
قبول بررسی تأثیر روشنایی و نورپردازی در تصویر چهره شبانه شهرنمونه موردیشهر اهواز 41-32-040716
قبول مباحث راهبردی د رترسیم طرح جامع نورپردازی شهری 63-127-110716
قبول چالش های عدم تحقق پذیری طرح جامع نورپردازی شهری در ایران 67-66-050716
قبول الگوواره های طراحی نورپردازی در محیط های شهری 85-94-050716
نرم افزارهای مرتبط با نورپردازی
قبول به شرط تکمیل مقایسه بین نرم افزار های dialux, dialuxevo 51-50-050716
قبول آموزش نرم افزار DIAlux EVO 71-75-050716
نور و سلامتی
قبول اهمیت نورپردازی ارگونومیک و بررسی تاثیر منابع نوری مختلف بر بدن انسان 20-26-030716
قبول ایجاد شوک نوری جهت تسکین لحظه ای بیماری 24-20-010716
قبول تاثیر نور و نورپردازی در ایجاد امنیت روانی برای کودکان اُتیستیک 46-73-050716
قبول بهره گیری از الگوی نورپردازی در کاهش مشکلات شناختی بیماران msنمونه موردی پارک قائمعج تهران 49-41-040716
قبول  راهکارهای کاهش خیرگی درطراحی و اجرای روشنایی معابر     62-61-050716
قبول  بررسی عملکرد نور بر سطوح سبز نمای ساختمانها 63-78-050716
قبول نقش نورپردازی در ارتقاء کیفیت زندگی و اثرات آن بر سلامتی تن و روان و زندگی فردی و اجتماعی 70-69-050716
قبول نور و سلامتی 103-114-100716
نور و صوت
قبول استانداردهای روشنایی و اصول نورپردازی در سالنهای همایش ، آمفی تئاتر و کنفرانس 39-31-040716
قبول تلفیق هنرمندانه نور و آوا 54-51-050716
قبول بررسی نقش موسیقی در نورآرایی شهری با بهرمندی از طراحی احساس گرا 87-98-060716
قبول سیستم مدیریت فرامین نامحدود صوت بصورت الکترونیکی و نور 109-134-110716
نور و کیفیت های محیطی
قبول  نور در ویترین شیشه های دکوراتیو درگرافیک محیطی                       23-19-300616
قبول بررسی تاثیر   CRI و رنگ نور بر محیط و زندگی شهروندی 25-87-050716
قبول مولفه های کیفی منظر شبانه شهر 40-34-040716
قبول بررسی تاثیر نورپردازی و روشنایی بر افزایش میزان امنیت   محدوده تحقیقاتمحله سنگ سیاه شیراز 50-115-100716
قبول زبان نورپردازی 56-54-050716
قبول نورپردازی و نقش آن در ارتقاء کیفیت های محیطی 68-67-050716
قبول بررسی تأثیر نورپردازی بر هویت بخشی به فضاهای شهری نمونه موردی فلکه دوم صادقیه 73-77-050716
قبول Tasting a colorscape of urban spaces in light and shadow, case studies Amir Chakhmaq Square Iran, Yazd, Naghsh eJahan  Square  Iran, Isfahan,  Shah eCherag Iran, Shiraz, Gholestan palace Iran, Teh  80-88-050716
قبول نگهداری شبکه روشنایی معابر شهری با بهره گیری از الگوریتم کلونی زنبور عسل 96-104-080716
قبول تاثیر نور پردازی در کلاس های درس بر میزان یادگیری دانشجویان بررسی موردی دانشجویان دانشگاه الزهرا در گروه سنی 18 الی 30 سال 98-107-090716
قبول افزایش امنیت زنان در فضاهای شهری در شب با استفاده از فن آوری های نوین نورپردازی، نمونه موردی میدان امام زاده عبدالله همدان 104-117-100716
نور و معنویت
قبول تاثیر نورپردازی درست در آینه ها  در انتقال حس رضایت فردی 15-12-250616
قبول طراحی و اجرای نورپردازی اماکن مذهبی با توجه به ویژگی‏های معماری و معنوی فضا 22-18-300616
قبول بررسی نقش نوردرمنظر شبانه شهرها ومقایسه آن درسرزمین های  اسلامی وغیراسلامی  42-33-040716
قبول نورهای رنگی، رنگهای نورانی 66-62-050716
قبول از نور وظلمت در حکمت اشراق تا سایه روشن در معماری معاصر 85-95-050716
نور و هنر همگانی
قبول تبیین نقش طراحی نورپردازی در خوانایی هنر عمومی، مورد پژوهی بولوار چمران شیراز 34-86-050716
قبول نورپردازی پیاده راه دریاچه چیتگرشهدای خلیج فارس با استفاده از الگوهای نوری دوره صفوی  57-113-100716
قبول نقش نور و رنگ در انتقال فرهنگ یک جامعه و افزایش سطح تعاملات اجتماعی 72-76-050716
قبول معمار نورپردازبررسی آثار ریچارد کللی 95-103-080716
نورپردازی اماکن عمومی
قبول جایگاه عناصر نورپردازی در فضاهای عمومی و معماری سنتی ایران 14-10-250616
قبول تاثیر نورپردازی خیابانی بهبود یافته در جلوگیری از وقوع جرم 17-14-280616
قبول بررسی و مطالعه نورپردازی مراکز درمانی با تمرکز بر استفاده از فن‌آوری های نوین در حوزه‎ی روشنایی 30-25-030716
قبول بررسی تاثیر نورپردازی در حضور شهروندان در فضاهای شهری مطالعه موردی شهر شیراز  دروازه قرآن 44-35-040716
قبول نورپردازی فضاهای فرهنگی – هنری در شهر نمونه موردی ؛ نورپردازی مجموعه فرهنگی – هنری فرشچیان اصفهان 55-52-050716
قبول فضـا ، مردم ، نـور 55-53-050716
قبول The impact of city lighting on people’s needs in public spaces 74-79-050716
نورپردازی بناهای با ارزش و تاریخی
قبول بایسته های طراحی نورپردازی ساختمان های واجد ارزش شهری  نمومه موردی تحلیل مجتمع های سینمایی شهر تهران 7-3-080616
قبول بررسی نحوه تجلی نور در معماری مساجد ایران نمونه‌های موردی امامزاده سید حمزه بن موسی بن جعفر ع و مسجد کرامت مهدیه شهر تبریز 13-11-250616
قبول ارائه طرح نوین روشنایی و نورپردازی مسجد مقدس جمکران با رویکرد بهبود شرایط فنی و اقتصادی 28-23-030716
قبول شاخص های نورپردازی مطلوب بناهای تاریخی و آسیب شناسی آن در ایران  نمونه موردی ارگ کریم خان، باغ نظر، باغ جهان نما از دوره زند شیراز 31-30-040716
قبول احیا و نورپردازی محدوده تاریخی بلوار بسیج. با رویکرد تاب‌آوری. 43-36-040716
قبول نورپردازی بناهای تاریخی بر پایه طراحی احساس گرا با هدف جذب توریست 46-74-050716
قبول احیای نورپردازی بازار تبریز با تکیه بر عدم تخریب بافت تاریخی و حفظ جلوه زیبای این بنا 52-48-050716
قبول نورپردازی ابنیه ارزشمند در بافت شهری نمونه موردی  بافت مرکزی شهر همدان  61-65-050716
قبول  رسالت نور در ابنیه تاریخی خلق هویتی ماندگار در شب 63-63-050716
قبول بررسی آسیب های نورپردازی بر اشیا با ارزش موزه ها و راهکارهای کاهش تاثیرات نامطلوب آن 65-72-050716
قبول بهینه سازی نورپردازی گالری های نقاشی در بناهای تاریخینمونه موردی حوض خانه کاخ گلستان  77-82-050716
قبول به شرط تکمیل تجربه ای در نورپردازی  محوطه تاریخی باغ جهانی پهلوان پور مهریزیزد  99-108-090716
نورپردازی پارک، فضای سبز، ساحل و کناره
قبول نقش نورپردازی در جلوه بیشتر نواحی ساحلی و فضای سبز  نمونه مورد بررسی منطقه آزاد انزلی 19-16-290616
قبول طراحی و محاسبات نور مصنوعی دیوار سبز با رویکرد کنترل بهینه چرخه رشد، نگهداری و گلدهی گیاهان 21-17-300616
قبول نورپردازی سواحل، بایدها، نبایدها و تجربیات جهانی 81-89-050716
قبول  اصول هنری  و تکنیک های فنی  نور پردازی در فضاهای سبز   82-90-050716
نورپردازی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
قبول بررسی استفاده از چراغ های LED جهت نورپردازی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 33-24-030716
نورپردازی معابر، مسیرها، میادین و تونل ها
قبول تاثیر نورپردازی مناسب بر مطلوبیت پیاده رو، نمونه موردی پیاده رو  خیابان ولیعصر تهران 16-13-260616
قبول تاثیر شاخص های طراحی عناصر روشنایی گذرگاهها بر ایجاد حس تجربه تعامل شهری 57-58-050716
قبول The effect of night lighting in creating sense of inviting and absorptiontovisit and thus the attractiveness of suburban roads 100-110-090716
قبول به شرط تکمیل استفاده از منابع نوری نسل جدید فلورسنت القایی LVD در جهت افزایش بهداشت نوری در محیط های پرتردد با سرعت های بالا 111-122-100716
نورپردازی نما
قبول استفاده از پدیده caustics  کنترل شده در نورآمیزی پویای نمای ساختمان مطالعه موردی برج نگین ظفر 57-70-050716
قبول نورپردازی نما ، فرصت یا چالش پیش رو 63-81-050716
قبول روند طراحی نورپردازی پروژه هتل امیران نیشابور 69-68-050716
قبول طراحی نورپردازی مجتمع آپارتمان های مسکونی Low Rise شهر رویایی پدیده شاندیز 76-80-050716
قبول بررسی نورپردازی شهری تهران نمونه موردی خیابان میرداماد 95-102-080716
قبول تاثیر نور به عنوان نمای دوم ساختمان 106-118-100716
قبول اصول طراحی نورپردازی نماهای مسکونی  112-126-110716
نورپردازی و بازاریابی
قبول تأثیر ارگونومی نور بر بهبود عملکرد کارگران در کارگاهها و شرکتها مورد مطالعه  شرکت قندریزی شایسته ابهر 11-7-190616
قبول معنای مفهومی نور در فروش 11-8-190616
قبول تاثیر نورپردازی بر بازاریابی مکان 64-59-050716
قبول بررسی تاثیر نورپردازی بر رشد اقتصادی و توسعه گردشگری 64-60-050716
قبول سیستم روشنایی هوشمند با بهره گیری از فناوری اینترنت اشیا 109-129-110716
قبول بررسی نقش سیستم های نورپردازی در توسعه گردشگری شهری 109-131-110716

** مقالات قبول به شرط تکمیل می توانند چکیده های تکمیل شده خود را به آدرس ildc@hamayeshborna.com ارسال نمایند